Veterinærsygeplejerske har både en fagforening og a-kasse. Det er fagforeningen, der aftaler overenskomsterne med arbejdsgiverforeningen.  Her gælder princippet overenskomst mellem praktiserende dyrlægers arbejdsgiverforening og veterinærsygeplejerskernes fagforening om ansættelses- og lønvilkår for veterinærsygeplejersker for dem, som er ansatte, men hvis din arbejdsgiver overtræder den aftale overenskomst, er det kun veterinærsygeplejerskernes fagforening, som hjælpe dig med din sag. Når du er medlem af veterinærsygeplejerskernes fagforening, vil du også være medlem er Serviceforbundet, der er er paraplyorganisationen. Du kan frit vælge din a-kasse, men det vil være mest oplagt at være medlem af Serviceforbundets a-kasse. Denne heder Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse.

Pris for at medlem (2016 priser)

Hvis du er elev under 30 år:

Fagforening og a-kasse: 40 kroner

Hvis du er færdiguddannet med fagforening inklusiv gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring:

460,50 kroner

Færdiguddannet, a-kasse, fuld tid:

478 kroner

Med efterlønsbidrag

488 kroner

Fagforening for Veterinærsygeplejersker er specialiseret i faget

Fagforeningen er den eneste, der er specialiseret i veterinærsygeplejerskernes forhold for løn og arbejdsvilkår. Du kan læse mere på http://vspnet.dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.